Spoštovani starši!

Spodaj navajamo nekaj osnovnih informacij o šolski prehrani na osnovni šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana:

 

PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO

Starši izpolnite prijavnico na šolsko prehrano.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da bodo:

  • spoštovali pravila šolske prehrane,
  • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

 

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane:

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi en dan prej, do 8.00.

Starši naj odjavo za daljše časovno obdobje (več kot 1 mesec) sporočijo:

Pri odjavi se sporočijo naslednji podatki:

  • ime in priimek učenca,
  • oddelek (razred),
  • dnevi odjave obrokov (npr. 1. 9.-3. 9. 2023) in
  • podatek, ali ima učenec dietno prehrano.

 

DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano pripravljamo izključno učencem, katerih starši prinesete ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega osebnega zdravnika ali alergologa z navedbo dietne prehrane. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravimo seznam dovoljenih in prepovedanih živil. Dieto lahko ukine samo otrokov pediater – v tem primeru morate starši prinesti ustrezno zdravniško potrdilo.

Vse v zvezi z dietno prehrano otroka uredite vsaj 14 dni pred vstopom otroka v šolo oz. vsaj 14 dni prej, preden želite, da vaš otrok dobi prilagojeno prehrano. V nasprotnem primeru dietne prehrane ne moremo zagotoviti, kar pomeni, da starši za prehrano otroka poskrbite sami.

V primeru strogih izločitvenih diet je nujno tudi osebno srečanje z organizatorico šolske prehrane in vodjo kuhinje.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati organizatorici šolske prehrane.

Za vsako šolsko leto je potrebno dostaviti novo zdravniško potrdilo.

  1. CENIK ZA ŠOLSKO PREHRANO (velja od 1. 5. 2024)
OBROK ZGNL OŠ Alojzija Šuštarja OŠ Nove Jarše OŠ Globoko
ZAJTRK 1,20 € 1,50 € 0,42 € 0,50 €*
DOP. MALICA 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 €
KOSILO (1.-5.r.) 3,00 € 2,40 € (1.r.) 3,60 € 3,00 €
(6.-9.r) 3,50 € (2.-9.r) 3,90 €
POP. MALICA 1,00 € / 1,10 € 1,00 €

*pri OŠ Globoko je cena zajtrka cena sadne malice

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Informacije glede uveljavljanja pravice do subvencije šolske prehrane lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oz. na pristojnem centru za socialno delo.

v. d. ravnateljica osnovne šole in vrtca
mag. Ana Tomažin Košorok