+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

AKTUALNO V OSNOVNI ŠOLI

Zamik pri obravnavi seznamov visokorizičnih kontaktov s strani NIJZ

Spoštovani starši oz. zakoniti zastopniki, Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga šola pripravi, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022, je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice. Hvala za razumevanje in vse dobro, kolektiv OŠ ZGN Ljubljana

INFORMACIJE O TEKMOVANJIH IZ ANGLEŠČINE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Znanje tujih jezikov nam nudi dostop do najrazličnejših znanj. Brez dvoma je angleščina najpomembnejši in najbolj razširjeni svetovni jezik tudi v tem pogledu. Da najbolj vedoželjnim omogočimo čim hitrejšo samostojnost in znanje, učencem od 6. do 9. razreda nudimo možnost, da se izkažejo na tekmovanju iz angleščine. Vabljeni na priprave! Spodaj si lahko preberete opise tekmovanj. 6. razred V šolskem letu 2021/22 bodo šestošolci na šolski ravni tekmovali na temo Animals – our friends and our teacher. Tema državne ravni pa je Animals of Australia and New Zealand – the cute, the dangerous and the strange. Glede na izbrano temo učenci pridobijo dodatna znanja iz področja poznavanja živali: vrst živali, njihovih značilnosti in izgleda, bivališč, hrane, naravnih sovražnikov itd. V pomoč pri pripravi na tekmovanje lahko učenci uporabljajo tudi spletne strani Nat Geo Junior, Australian Wildlife Conservancy (wildlife we protect) in A-Z Animals (Animals of Australia), toda naj se ne omejijo le...

Vsebina odloka glede nošenja mask v šolah

Objavljamo vsebino odloka glede nošenja mask v šolah, ki je v veljavi od 6. 9. 2021. Uporaba zaščitne maske je po odloku obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. Uporaba zaščitne maske med drugim ni obvezna za: 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku, 3. učence glasbene šole...

Prvi šolski dan in ukrepi

Spoštovani starši, dragi učenci, drage učenke! V sredo, 1. septembra 2021, se začenja novo šolsko leto. Vsem skupaj želim veliko uspeha in zadovoljstva pri učenju. Začetek pouka na matični šoli bo za učence od 2. do 9. razreda ob 8.00. Zbrali se bomo na šolskem igrišču, med 7.45 in 8.00, potem sledita dve uri z razrednikom in pouk po urniku. Prvi dan jutranjega varstva ne bo, prav tako ne zajtrka. Organizirali bomo varstvo vozačev, prav tako bomo organizirali OPB in kosilo. Če boste svojega otroka prvi dan prej odpeljali domov, o tem prosim obvestite razrednika. Za predajanje otroka v šolo pogoj PCT ni potreben. Informacije o pričetku pouka na podružničnih šolah boste prejeli na roditeljskih sestankih. Prvošolce bomo na matični šoli sprejeli ob 9. uri prav tako na šolskem igrišču. Več informacij boste prejeli danes na roditeljskem sestanku. Danes preko dneva vas bodo svetovalne delavke po elektronski pošti obvestile tudi o tem, v katerem oddelku bo vaš otrok in kdo bo njegov...

Šolske potrebščine

Spoštovani starši, vse, kar vaš otrok potrebuje za novo šolsko leto imamo objavljeno na povezavi tukaj. Se vidimo kmalu, kolektiv OŠ ZGN Ljubljana

Počitnice za otroke in mlade 2021

Katalog počitnice za otroke in mlade 2021

Organizacija pouka od 1. 4. 2021 dalje

Spoštovani starši in skrbniki! Na podlagi okrožnice MIZŠ št. 6030-2/2021/14 z dne 29. 3. 2021 vas obveščamo, da v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ni prepovedi zbiranja ljudi, tako potekajo v teh zavodih pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega nemoteno naprej, seveda ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Tako ukrep začasnega prenehanja izvajanja pouka za naš zavod ne velja. Pouk na osnovni šoli bomo tudi od 1. 4. 2021 naprej izvajali v živo v prostorih ZGNL in na vseh enotah dislokacij. Prosimo pa vas za dosledno upoštevanje karanten, ki so bile izdane v minulih dneh. Prav tako vas posebej opozarjamo na nošenje mask. Ukrep nošenja mask ves čas od dopolnjenega 12. leta dalje je podaljšan. V kolikor imate možnost, vas naprošam, da nosite maske IIR, maske iz blaga namreč ne štejejo med izjeme, ko gre za karanteno v primerih visoko rizičnega tesnega stika. Še enkrat posebej opozarjamo na izjemo, ki jo odlok...

Pilotno e-testiranje NPZ

Spoštovani starši in skrbniki, v skladu z okrožnico MIZŠ in navodili RICa vas obveščam, da bomo v prihodnjem tednu izvedli pilotno e-testiranje NPZja za učence 6. in 9. razredov vseh treh EIS programov. Za NIS program pilotno e-testiranje ni predvideno. Hkrati vas tudi obveščam, da je že odločeno, da bo NPZ v maju potekal na klasičen način kot vsa leta do sedaj. Poudarek pri pilotnem e-testiranju ne bo na znanju, ampak na preizkušanju tehnologije in učenju uporabe programa. V 90 minutnem terminu, predvidenem za testiranje, bodo učenci lahko videli tipe nalog pri matematiki, slovenščini in angleščini. Na koncu sledi še kratek vprašalnik. Predviden razpored pilotnega e-testiranja bo: torek, 23. 3. 2021, 9. C ob 8.00, 9. A ob 10.50 četrtek, 25. 3. 2021, 6. E ob 8.00, 6. B ob 10.00, 6. H ob 11.40 petek, 26. 3. 2021, 6. A ob 8.00, 6. C ob 10.00 in 6. I ob 11.40 Jutri je tudi predvidena novinarska konferenca na to temo, za vsa morebitna vprašanja pa sem vam na voljo. Hvala za razumevanje...

Odjavljanje prehrane za daljše časovno obdobje

Spoštovani starši in skrbniki, prosimo vas, da odjave šolske prehrane za daljše časovno obdobje (več kot 1 mesec) sporočite preko elektronskega naslova info@zgnl.si. V primeru dolgotrajnejše odjave vam bomo poslali obrazec za naročilo šolske prehrane, ki ga boste ponovno izpolnili. Odjave obrokov za posamezen dan ali teden pa še naprej sporočajte na elektronski naslov odjava.prehrane@zgnl.si. Hvala za razumevanje, kolektiv OŠ ZGN Ljubljana

RAVNATELJ: MATJAŽ JERUC

E-mail naslov: matjaz.jeruc@zgnl.si
Tel. št.: +386 (1) 5800 532

ODJAVA PREHRANE

SMS sporočila: 051 679 777,
Elektronska pošta: odjava.prehrane@zgnl.si

VEČ ...

STAREJŠI PRISPEVKI

Arhiv

Zaposleni in aktivi

Zaposleni in aktivi

Na osnovni šoli je zaposleni učitelji delujejo znotraj različnih strokovnih aktivov.

VEČ …

Vključitev, programi in predmetniki

Vključitev, programi in predmetniki

Za sprejem učenca s posebnimi potrebami na osnovno šolo Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani je potrebna odločba o usmeritvi.
V letošnjem šolskem letu v osnovni šoli deluje 24 oddelkov. Učenci so vključeni v različne programe.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost