Aktiv učiteljev JV Mateja Bevk
Jezikoslovni aktiv Monika Mihelič
Naravoslovni aktiv Andreja Čas
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja Anja Mravlja
Aktiv učiteljev razrednega pouka (1.-3. razred) Tina Starc
Aktiv učiteljev razrednega pouka (4.-5. razred) Maja Jelenko Mlakar
Aktiv učiteljev športa Peter Modrej
Kulturni aktiv Dominik Jurca
Aktiv šolske svetovalne službe Marjetka Mrak
Aktiv pomočnic ravnatelja Nina Berložnik
Programski učiteljski zbor NIS Maruša Jug
Programski učiteljski zbor AM Anja Kleinberger
Programski učiteljski zbor GJM Tanja Sever
Programski učiteljski zbor GL/NGL Simona Zupan Šmigič