Aktiv anglistk dr. Katja Vrtačnik Garbas
Aktiv slovenistk Eva Oven
Aktiv matematika, fizika, računalništvo, tehnika Nenad Stropnik
Aktiv biologija, kemija, naravoslovje, gospodinjstvo Ana Špruk
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja Anja Mravlja
Aktiv učiteljev jutranjega varstva Darja Koščak
Aktiv učiteljev razrednega pouka (1.-3. razred) Maja Podvršič
Aktiv učiteljev razrednega pouka (4.-5. razred) Peter Šoti
Aktiv učiteljev športa Maša Ivanjko
Umetniško-družboslovni aktiv Dominik Jurca
Aktiv tolmačev Maja Kuzma Ganić
Aktiv šolske svetovalne službe Maja Smrekar
Aktiv šolske svetovalne službe na dislokacijah Danijela Radjen
Aktiv spremljevalcev Andreja Linec
Aktiv inkluzivnih oddelkov Danijela Radjen
Programski učiteljski zbor NIS Živa Logar
Programski učiteljski zbor AM mag. Ana Tomažin Košorok
Programski učiteljski zbor GJM Katja Koprivnikar
Programski učiteljski zbor GL/NGL Maja Jelenko Mlakar