+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Programi

Za sprejem učenca s posebnimi potrebami na osnovno šolo Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani je potrebna odločba o usmeritvi v: devetletni prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne otroke z enakovrednim izobrazbenim standardom oziroma za otroke z...
Dostopnost