Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (2 uri)

 

Proslava ob dnevu državnosti (3 ure)

24. 12. 2020

 

 

 

24. 6. 2021

Tina Starc

Sara Železnikar

 

 

Tina Starc

Sara Železnikar

0 €

Glasbena igra Na dvorišču

(Cankarjev dom)

 2. 12. 2020

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič

10 €
Lutkovna predstava  januar 2021

Nina Jesenšek

Marija Rošer Repas

7 €
Prešernov dan  5. 2. 2021

Anja Kleinberger

Tina Merela

10 €

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Živalski vrt  24. 9. 2020

Barbara Pogačar

Barbara K. Arih

10 €
Botanični vrt  22. 4. 2021

Nina Jesenšek

Marija Rošer Repas

8 €
Jahanje (Brinje)

 17. 5. 2021 (1.sk.)

18. 5. 2021 (2.sk)

Ana Jenko

Živa Logar

10 €

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod (sv. Ana)  5. 10. 2020

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič

8 €
Mini Planica  8. 12. 2020

Maša Janež

Ana Jenko

4 €

Zimski športni

dan

 30. 1. 2021

Suzana Mulej

Mateja Bevk

10 €

WOOP,

trampolin park

 17. 3. 2021

Tanja Sever

Tinka Ferkolj

13 €
Vodne igre  22. 6. 2021

Anja Kleinberger

Tina Merela

0 €

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Poklici 23. 10. 2020

Ana Jenko

Blaž Šumak

Eva Pantar

0 €
Šolski muzej 3. 3. 2021 Maja Podvršič 7 €

Kekčeva dežela

(zaključni, celodnevni izlet)

junij 2021

Simona Zupan Šmigič

Nina Berložnik

25 €

 

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC/DATUM NOSILEC (2) CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (organizira SŠ) – 2 uri

 

Proslava ob dnevu državnosti (organizira SŠ) – 3 ure

24. 12. 2020

 

 

 

24. 6. 2021

Simona Verčko, Maja Petek 0 €
Obisk folklorne skupine 24. 5. 2021 Maruša J. Slanšek, Patricija Vičič 4 €
Gledališka predstava 18. 4. 2021 Dominik Jurca 11 €

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Center ponovne uporabe – 4.r

Dinos (razvrščanje odpadkov) – 5.r

Reaktor – 6.r

1. 10. 2020 Katja Koprivnikar, Maja J. Mlakar 4 €
Čebelarski muzej (delavnice) 7. 4. 2021 Monika Sukič, Uroš Gjureč 11 €
Biotehniška fakulteta 4. 6. 2021 Natali Veršič, Anja Mravlja 9 €

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Pohod – Primož nad Kamnikom 15. 9. 2020 Športni aktiv 3 €
Woop 21. 10. 2020 Športni aktiv 8 €
Zimski ŠD – drsanje 25. 2. 2021 Športni aktiv 8 €
Pohod 12.5. 2021 Športni aktiv 3 €
Atlantis 22. 6. 2021 Športni aktiv 6 €

 

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Muzej iluzij 20., 22. 1. 2021 Peter Šoti, Anja Mravlja 8 €
Mestni muzej Ljubljana 7.10. 2020 Maja J. Mlakar, Katja Koprivnikar 4 €
Planetarij 17. 3. 2021 Živa Logar 5 – 7 €
Tehniški muzej Bistra 21. 4. 2021 Jože Žugec, Meta Štampek 11 €

 

Šola v naravi (vodja: Šoti, J. Mlakar, Koprivnikar, Logar)

Sodelovali bomo pri:

  • koordinator Bralne značke (Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
  • Veseli šoli (J. Mlakar, Koprivnikar),
  • likovnih natečajih (Mitja Perinčič in Petra Rezar),
  • Angleški bralni znački (Maja Petek),
  • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
  • Tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ),
  • športnih tekmovanjih (aktiv ŠPO)
  • kolesarski izpit (Maša Ivanjko, Nina Ozmec, Eva Pantar)
  • slovenski tradicionalni zajtrk (Osolnik, Veršič)
  • shema šolskega sadja in zelenjave (Osolnik).

Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

 

 Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC (2) CENA (€)
Literarna Ljubljana 30. 9. 2020 Nataša Safran, Nives Horvat, Eva Oven 5 €

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – 2 uri

 

Proslava ob dnevu državnosti – 3 ure

24. 12. 2020

 

 

24. 6. 2021

Monika Mihelič, Tomaž Tičar

0 €

 

 

0 €

Glasbeno gledališka predstava 18. 4. 2021 Dominik Jurca 4 €

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Mestni muzej Ljubljana 18. 5. 2021 Tatjana Vidergar, Katja Vrtačnik Garbas 7 €
Notranjski regijski park

21. 4. 2021,

22. 4. 2021

Katja Vrtačnik Garbas,

Tatjana Vidergar

10 €
Biotehniška fakulteta, Živalski vrt 4. 6. 2021 Špela Osolnik, Natali Veršič 10 €

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Pohod – Primož nad Kamnikom 16. 9. 2020 Športni aktiv 3 €
Woop 22. 10. 2020 Športni aktiv 11 €
Zimski ŠD – drsanje 26. 2. 2021 Športni aktiv 10 €
Pohod 13.5. 2021 Športni aktiv 3 €
Atlantis 22. 6. 2021 Športni aktiv 8 €

 

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Premogovništvo Velenje (muzej) 2.12.2020 Nenad Stropnik, Mitja Perinčič 4 €
Obisk gluhega igralca Damjana Šebjana 11.11.2020 Petra Rezar 10 €
Tehniški muzej Bistra 24. 9. 2020 Nenad Stropnik, Špela Lebeničnik 8 €

 

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9. razred NIS

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
ZOO 27. 5. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Predstavitev poklicev 5. 11. 2020 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Slovenski tradicionalni zajtrk 16. 11. 2020 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Sejem Informativa februar 2021 Valentin Rebec Pavlič 2,6 €
Film kot umetnost 17. 3. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Čistilna akcija + 4.5.D 21. 5. 2021 Valentin Rebec Pavlič 0 €
Delavnice v Trgovinici ZGNL 2. 6. 2021 Valentin Rebec Pavlič 2,6 €