DODATNI POUK

Je namenjen učencem, ki zmorejo več, da si pridobijo dodatno znanje. Učitelji se bodo individualno dogovarjali z učenci za ure dodatnega pouka.

DOPOLNILNI POUK

je namenjen učencem, ki določene snovi ne razumejo ali so bili dalj časa odsotni in potrebujejo ponovno razlago. Upoštevajte predloge učiteljev, kateri učenci potrebujejo dopolnilni pouk.