V pripravi za šolsko leto 2023/2024.

Starši se morajo učitelju na dopoldansko uro vnaprej najaviti po elektronski pošti: ime.priimek@zgnl.si

Če učitelj nima prijav za govorilno uro, lahko v tistem času dobi nadomeščanje.