Interesna dejavnost Mentor
Poskusi vseh vrst Marija Rošer Repas
ZOO krožek Živa Logar
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Tekmovanja/natečaji Nataša Safran
Družabne igre Anja Kleinberger, Tina Merela
Plezanje Maša Ivanjko
Karte in druge družabne igre Maša Ivanjko
Plezanje Nataša Strah
Vesela šola Maja J. Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Bralna značka Katja Koprivnikar
Pravljice v SZJ Petra Rezar
Pravljični krožek – lutke Simona Zupan Šmigič
Poezija rok Nina Berložnik, Maša Janež
Umetnost Mitja Perinčič
Šolska TV Bojan Mord