Interesna dejavnost Mentor
Veščine preživetja v naravi Ana Jenko
Beremo po angleško dr. Katja Vrtačnik Garbas
Ročna dela (kvačkanje) Kristina Rebec
Pravljična joga Monika Sukič
Beremo po angleško Monika Sukič
Šahovski krožek Uroš Gjureč
Beremo po angleško Monika Mihelič
Spretni prstki Darja Koščak
Beremo po angleško Nely Ugovšek Štrekelj
Vizualna pripoved Samo Dolanc
PESPRA (pesmi in pravljice v SZJ) Maja Kuzma Ganić
Gluhi vzorniki Maja Kuzma Ganić
Družabne igre Jože Žugec
Plezanje Peter Modrej
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Vesela šola Maja Jelenko Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Umetnost mag.  Mitja Perinčič