Prične se po zaključku pouka s sprostitvenimi dejavnostmi, nadaljuje s kosilom, usmerjenimi dejavnostmi, pisanjem domačih nalog in samostojnim učenjem. Podaljšano bivanje je organizirano do prihoda staršev, najdlje do 16.35.