Šolska svetovalna služba skupaj z učenci, starši in učitelji pomaga pri izbiri in načrtovanju nadaljnje izobraževalne in poklicne poti.

V procesu poklicne orientacije je organiziranih več aktivnosti:

  • Neposredno delo z mladostniki, ki obsega razgovore, predstavitev mladostnikovih interesov, ugotavljanje poklicnih interesov, predstavitev značilnosti posameznih izobraževalnih programov, obisk pouka v različnih usmeritvah srednje šole ZGNL ter možnosti in pogoje vpisa
  • Vabilo in udeležba učencev in staršev na Dnevu odprtih vrat, ki ga organizira srednja šola ZGNL in je namenjen predstavitvi posameznih poklicnih usmeritev
  • Srečanje in razgovor s starši

Izbira poklica je odvisna od posameznikovih interesov, sposobnosti, temperamenta, značaja, delovnih navad in zdravstvenega stanja.

V procesu poklicne orientacije učenci poskušajo najti odgovore na vprašanja:

  • Kaj znam?
  • Kaj zmorem?
  • Kaj hočem?
  • Kam želim priti?
  • Med čem lahko izbiram?

Več informacij o poklicih je na voljo:

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

http://www.cpi.si/strokovna-podrocja.aspx