PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OTROKE

 OBVEZNI PROGRAM

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TUJI JEZIK 2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA  2  3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
 FIZIKA  2  2
KEMIJA 2 2
 BIOLOGIJA  1,5  2
NARAVOSLOVJE 2 3
 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  3  3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GOSPODINJSTVO 1 1,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
IZBIRNI PREDMETI * 2/3 2/3 2/3
ŠTEVILO PREDMETOV  6  7  7  8  9  11 12/13 /14 14/15 /16 12/13 /14
ŠTEVILO UR TEDENSKO  20  23  24  23,5  25,5  25,5

27,0/

28,0

27,5/

28,5

27,5/

28,5

SKUPAJ VSEH UR

SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
KOMUNIKACIJA 3 2 1 3 1 1 1,5 1 1
RAČUNALNIŠTVO  1  1  1  1  1  1  1  1  1
SKUPAJ 4 3 2 4 2 2 2,5 2 2

 DNEVI DEJAVNOSTI

dnevi dejavnosti / število dni letno 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3

RAZŠIRJENI PROGRAM

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI

OBVEZNI PROGRAM

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TUJI JEZIK 2 2 2 3 4 4 3 3
 LIKOVNA UMETNOST  2  2  2  2  2  1  1  1  1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA  2  3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
 FIZIKA  2  2
KEMIJA 2 2
 BIOLOGIJA  1,5  2
NARAVOSLOVJE 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GOSPODINJSTVO 1 1,5
ŠPORT  3  3  3  3  3  3  2  2  2
IZBIRNI PREDMETI * 2/3 2/3 2/3
ŠTEVILO PREDMETOV  6  7  7  8  9  11 12/13 /14 14/15 /16 12/13 /14
ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
KOMUNIKACIJA 3 2 1 3 1 1 1,5 1 1
RAČUNALNIŠTVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SKUPAJ 4 3 2 4 2 2 2,5 2 2

DNEVI DEJAVNOSTI  

dnevi dejavnosti / število dni

letno

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3

RAZŠIRJENI PROGRAM

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI (AM)

OBVEZNI PROGRAM

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TUJI JEZIK 2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA 2 3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DOMOVINSKA  IN DRŽAVLJANSKA  KULTURA IN ETIKA 1 1
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
FIZIKA 2 2
KEMIJA 2 2
BIOLOGIJA 1,5 2
NARAVOSLOVJE 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GOSPODINJSTVO 1 1,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2
IZBIRNI PREDMETI 2/3 2/3 2/3
SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 8 9 11 14 16 14
ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 24 24 26 26 29,5 30 30

SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

KOMUNIKACIJSKE

VEŠČINE

2 1 1 2 1 1 1 1 1
SOCIALNE VEŠČINE 2 2 1 2 1 1 1,5 1 1
SKUPAJ 4 3 2 4 2 2 2,5 2 2

DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti / število dni letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3

RAZŠIRJENI PROGRAM

Razširjeni program / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRILAGOJENI PREDMETNIK V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

A1 OBVEZNI PROGRAM

Predmeti 1.r 2.r 3r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija 2 3 4 4 4
Gospodinjstvo 2 2 2 2 2
Naravoslovje 3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Družboslovje 2,5 2,5 2,5 4 2 3
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Predmet 1…. 1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

A2 SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

RAČUNALNIŠKO

OPISMENJEVANJE

1 1 1
SOCIALNO UČENJE 1 1 1 1 1 1
Skupaj 1 1 1 2 2 2

 RAZŠIRJEN PROGRAM

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

DOPOLNILNI IN DODATNI

POUK

2 2 2 2 2 2 2   2 2
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

JUTRANJE VARSTVO

VARSTVO VOZAČEV

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
dnevi dejavnosti  / število dni letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 2 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 2
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 10 10
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SKUPAJ VSEH UR
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI 15 15 15 15 15 15 15 20 20