Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPM (Zveza prijateljev mladine Slovenije).

V letošnjem šolskem letu se bo tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost  nadaljevala iz preteklega leta. V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.

Vodja šolskega parlamenta je Uroš Gjureč.