Varstvo vozačev za otroke, ki so v nižjem izobrazbenem standardu, ter jutranje varstvo, za otroke 1. razredov, se pričenja ob 6.00. Učenci, ki pridejo pred 7.00 imajo lahko zajtrk, ostali učenci morajo zajtrkovati doma.

Od 7.00 do 8.00 so otroci v jutranjem varstvu in se lahko vključujejo v interesne dejavnosti.