Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Emanuela Barać Baltić spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Nina Berložnik razredni pouk AM, JV 2. E
Veronika Bohinc OPB
Anja Božič Grgič učiteljica socialnih veščin, OPB
Nataša Božič Safran slovenščina 7. E
Žiga Brodar spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Cerjak Ivanšek Mojca razredni pouk AM, drugi učitelj, OPB (Globoko)
Katarina Čamernik matematika 9. C
Valentina Čermelj spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB
Andrej Černe tehnika in tehnologija, izbirni predmeti
Maruša Dolanc angleščina, tolmačka za slovenski znakovni jezik
Tinka Ferkolj razredni pouk NIS, matematika 6. 7. D
Uroš Gjureč geografija, DDKE 6. A
Melita Gnezda Petrič drugi učitelj GJM, OPB (Nove Jarše)
Laura Golčar tolmačka za slovenski znakovni jezik
Sara Habjan OPB
Nives Horvat /
Teja Hribar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB
Maša Ivanjko šport, neobvezni izbirni predmet
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Maša Janež razredni pouk GJM, (OŠ Nove Jarše) 1. 2. M
Maja Jelenko Mlakar pomočnica ravnatelja, matematika
Ana Jenko razredni pouk AM 4. H
Matjaž Jeruc pomočnik ravnateljice
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 1. E
Maruša Jug /
Dominik Jurca glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor 9. A
Tina Jurko razredni pouk GJM 4. C
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB
Irena Klančar komunikacijske veščine, socialne veščine, OPB
Anja Kleinberger razredni pouk AM 3. H
Luka Klemenčič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Špela Knez matematika, fizika
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB
Katja Koprivnikar pomočnica ravnatelja, matematika
Darja Koščak razredni pouk GJM, AM, GL, JV
Nives Krajnc pomočnica ravnatelja, OPB
Barbara Kunavar Arih /
Maja Kuzma Ganić tolmačka za slovenski znakovni jezik
Jaka Lah računalništvo, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Špela Lebeničnik zgodovina, DDKE, OPB
Živa Logar razredni pouk NIS, OPB 8. F
Jožica Lutar tolmačka za slovenski znakovni jezik (OŠ Cerkno)
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 8. E
Mateja Mežič razredni pouk AM, JV, OPB (OŠ Globoko) 3. G
Monika Mihelič angleščina
Urška Mihoci spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Matjaž Moder tehnika in tehnologija
Peter Modrej šport, izbirni predmeti 7. H
Anja Mravlja OPB
Helena Nagode razredni pouk AM, JV (OŠ AŠ) 1. 2. 3.J
Lea Nagode /
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)
Slavica Novković drugi učitelj GJM, JV, OPB (OŠ AŠ)
Andreja Osredkar biologija, gospodinjstvo 7. A
Mateja Ovčar druga učiteljica GJM, komunikacija, JV (OŠ Nove Jarše)
Eva Oven slovenščina 8. H
Eva Pantar angleščina, OPB
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, OPB 9. F
Valentina Pavlovič angleščina (OŠ Globoko)
Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost 6. Č
Mitja Pintarič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Kristina Pirc razredni pouk AM, JV 5. E
Nika Podlogar tolmačka za slovenski znakovni jezik
Maja Podvršič razredni pouk GL/NAG, OPB 3. 4. 5. B
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)
Barbara Pogačar druga učiteljica AM, OPB
Sabina Pokovec tolmačka za slovenski znakovni jezik
Petra Povirk razredni pouk AM 4. E
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 1. 3. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS, OPB 8. 9. D
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, komunikacija, računalništvo, tolmačka slovenskega znakovnega jezika 8. 9. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM, JV 3. A
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)
Tanja Sever razredni pouk GJM 1. A
Helena Sodja slovenščina, OPB
Tina Starc razredni pouk GJM, JV 2. A
Staša Stergar /
Nataša Strah šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Monika Sukić angleščina 8. I
Tadeja Šiberl razredni pouk AM 3. E
Tjaša Šlibar razredni pouk AM, drugi učitelj AM, OPB (OŠ Globoko)
Aleksandra Šoti /
Peter Šoti razredni pouk GJM, JV 4. A
Ana Špruk /
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG
David Štrukelj tehnika in tehnologija
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB
Tomaž Tičar matematika, računalništvo 6. 7. B
Nely Ugovšek Štrekelj angleščina 6. E
Maja Uranič biologija, gospodinjstvo, organizator šolske prehrane, vodja ZHR
Natali Veršič naravoslovje, izbirni predmeti 8. A
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Patricija Vičič komunikacija, OPB
Katja Viščak kemija, naravoslovje
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija, OPB
Nuša Vode razredni pouk GL/NAG, OPB
Simona Vodenik razredni pouk GJM  2. C
Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti 6. C
Nataša Zajc Krašovec OPB
Nika Znoj /
Jure Zoubek spremljevalec otrok s posebnimi potrebami, OPB
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 2. B
Klemen Žarn zgodovina
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV, kolesarski izpit 5. A

Zaposlene lahko za govorilne ure in ostale informacije kontaktirate na službene elektronske naslove v obliki ime.priimek@zgnl.si