Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Amna Bašić druga učiteljica GJM, OPB
Nina Berložnik pomočnica ravnatelja / svetovalna delavka, razredni pouk AM
Mateja Bevk JV, OPB
Sarah Bubnič OPB
Nadja Cverle angleščina (OŠ Globoko)
Katarina Čamernik matematika 7. C
Marjeta Čampa angleščina
Andreja Čas matematika, računalništvo
Slavica Novković (nadomešča) Neja Dajčman druga učiteljica GJM, OPB (OŠ AŠ)
Saša Dernač razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Suzana Demir tolmač za slovenski znakovni jezik
Tinka Ferkolj razredni pouk AM (OŠ FB) 2. 3. E
Uroš Gjureč geografija, OPB 6. E
Laura Golčar odsotna
Nives Horvat slovenščina 8. A
Natalija Huš spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Maša Ivanjko šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet, ID kolesarski krožek 9. C
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Maruša Jakopič Slanšek razredni pouk AM 4. 5. H
Maša Janež pomočnica ravnatelja / razredni pouk GL/NAG, JV
Maja Jelenko Mlakar razredni pouk GJM 4. C
Ana Jenko razredni pouk AM, OPB 3. H
Matjaž Jeruc ravnatelj
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 2. I
Maruša Jug razredni pouk NIS, JV 7. F
Dominik Jurca glasbena umetnost, ID pevski zbor 7. A
Tina Jurko odsotna
Irena Klančar (namesto Anja Božič Grgič) razredni pouk AM, OPB
Anja Kleinberger razredni pouk AM 1. E
Karmen Koren spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Katja Koprivnikar razredni pouk GJM 4. A
Barbara Koren odsotna
Nataša Košir pomočnica ravnatelja / razredni pouk GJM
Barbara Kunavar Arih razredni pouk NIS 4. 5. D
Špela Lebeničnik OPB
Andreja Linec strokovna delavka za otroke za avtistično motnjo
Živa Logar razredni pouk AM 4. E
Erika Mak Vranetič razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Ana Marija Marolt spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB
Tina Merela razredni pouk AM 1. 2. H
Mateja Mežič razredni pouk AM, OPB (OŠ Globoko) 1. 2. G
Monika Mihelič angleščina 8. C
Sergej Mijatovič šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Peter Modrej šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti
Anja Mravlja OPB
Suzana Mulej druga učiteljica AM, OPB
Helena Nagode razredni pouk AM, JV (OŠ AŠ) 1. J
Mateja Nograšek matematika
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)
Kaja Novosel tolmač za slovenski znakovni jezik
Špela Osolnik organizator šolske prehrane, biologija, gospodinjstvo
Andreja Osredkar odsotna
Eva Oven sloveščina 6. H
Nina Ozmec razredni pouk GJM, OPB, ID kolesarski krožek 4. Č
Eva Pantar druga učiteljica AM, OPB, ID kolesarski krožek
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, DSP 8. 9. D
Maja Petek komunikacija, angleščina
Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost
Kristina Pirc druga učiteljica AM, OPB, JV (OŠ FB)
Nataša Plevnik razredni pouk AM (OŠ Globoko)
Maja Podvršič razredni pouk GJM 2. C
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)
Barbara Pogačar druga učiteljica AM, OPB
Tina Porenta odsotna
Petra Povirk odsotna
Danijela Radjen JV (OŠ Globoko)
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 1. 2. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS 6. F
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, interesna dejavnost SZJ in umetnost, tolmač slovenskega znakovnega jezika 6. 7. 8. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM 3. A
Nataša Safran slovenščina
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)
Tanja Sever razredni pouk GJM (OŠ FB) 2. Č
Mojca Simeonov drugi učitelj AM, OPB
Samo Soderžnik fizika
Jaka Srpčić spremljevalec otrok s posebnimi potrebami
Tina Starc razredni pouk GJM 3. A
Staša Stergar tolmač za slovenski znakovni jezik
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. A
Monika Sukić angleščina 6. I
Tina Šetina razredni pouk GJM, AM (OŠ AŠ)  
Aleksandra Šoti druga učiteljica GL/NAG, OPB  
Peter Šoti razredni pouk GJM, AM 5. A
Ana Špruk kemija, gospodinjstvo, OPB
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG 4. in 5. B
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB, JV (OŠ FB)
Tomaž Tičar OPB  
Brigita Trpin spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Tanja Urbančnik spremljevalka otrok s posebnimi potrebami (OŠ FB)
Erika Uršič Modrej zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika
Nastja Nahtigal (nadomeščanje Simona Verčko) razredni pouk AM, OPB 5. E
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami
Natali Veršič naravoslovje, gospodinjstvo 6. C
Patricija Vičič komunikacija, OPB
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija  
Paula Vouk matematika, računalništvo  
Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti 9. A
Ana Zabukovnik razredni pouk NIS, DSP 6. 7. D
Nataša Zajc Krašovec pomočnica ravnatelja/OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 1. 2. 3. B
Sara Habjan razredni pouk GJM, OPB 2. A
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV 5. C